Phương thức thanh toán dự án nhà ở xã hội Thuận Lợi 2 dành cho khách hàng, áp dụng từ ngày 15/10/2022